Steun Stichting Wees Kind

Wil je helpen?  Elke bijdrage, groot en klein, steunt niet alleen de arme kinderen en onze projecten in Peru, maar sterkt ons ook in de wetenschap dat we gesteund worden in onze doelstelling.

Samen bereiken dat een kind in Peru weer kínd kan zijn.

GARANTIE: 100% naar het goede doel

Er zijn veel manieren waarop je kunt bijdragen:

Maak direct een bedrag naar keuze over op IBAN:

NL19INGB0009514505 t.n.v. Stichting Wees Kind te Utrecht

Of kies 1 van onze andere opties om bij te dragen aan onze projecten in Peru.

Om de kinderen in Peru de basis te geven waar ieder kind recht op heeft, is de hulp van Nederlandse donateurs letterlijk broodnodig. 

De verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan het goede werk van Stichting Wees Kind zijn: 

1. eenmalige storting (instant gratification!)

2. periodieke overboeking (continuity!)

3. fondsenwerving: sponsoractie/inzameling (energising!)

4. vaste sponsoring op maat (optimal involvement!)

5. nalatenschap (the gift of a lifetime!)

Waarom verdient Stichting Wees Kind uw steun?

1. Onze projecten zijn kleinschalig en nog afhankelijk van buitenlandse hulp. Zonder Nederlandse sponsors, zouden een paar honderd kinderen een dagelijks gezonde maaltijd moeten missen, geen activiteiten- en studiebegeleiding krijgen en wellicht helemaal niet naar school gaan.

2. Wij werken zelf geheel belangeloos. Bestuur, medewerkers en vrijwilligers zetten zich als vrijwilligers in om het doel van Stichting Wees Kind te bereiken en alleen onze vaste medewerkers in Peru ontvangen een basisinkomen. Al sinds de oprichting van Stichting Wees Kind in 2003 gaat elke gedoneerde euro rechtstreeks naar het goede doel: het kindertehuis, studietoelagen en de eetlokalen in Peru.

3. Sitchting Wees Kind is een transpante organisatie waar niks aan de strijkstok blijft hangen. Stichting Wees Kind is dan ook een erkende ANBI die al haar stukken openbaar maakt. Onze overheadskosten in Nederland zijn daarnaast enorm laag en we voldoen daarom ruimschoots aan de voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Terugkoppeling

Het grote succes van Stichting Wees Kind is dat wij elke euro die onze donateurs inbrengen aantoonbaar besteden, op lokatie in Peru. Via onze website, social media, jaarverslagen en nieuwsbrieven bieden we inzage in al onze uitgaven, activiteiten en resultaten. In vergelijking met grotere stichtingen houden we, desgewenst, ook meer persoonlijk contact met onze donateurs en vaste sponsors.

Naamsvermelding

Donateurs worden bedankt via de social media, nieuwsbrief en website van Stichting Wees Kind, tenzij ze liever anoniem blijven.

Bedrijven of instellingen die meer dan 500 euro doneren, krijgen naamsvermelding en website link op onze sponsorpagina (indien gewenst).

Belastingvoordeel

Donaties aan Stichting Wees Kind zijn fiscaal aftrekbaar omdat wij als ANBI zijn aangemerkt en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het belastingvoordeel kan oplopen tot maximaal 52% van het bedrag van de gift. Dit geldt voor zowel eenmalige giften als periodieke giften bij machtiging.

Een schenking aan Stichting Wees Kind valt onder de zogenaamde persoonsgebonden aftrek en er is een drempel van toepassing, momenteel een klein percentage van je verzamelinkomen.

Overleg eerst met ons bestuur als je een grote donatie overweegt, want Stichting Wees Kind moet in sommige gevallen schenkingsrecht betalen en er zijn mogelijkheden om dit voor beide partijen fiscaal in goede banen te leiden.

Als je specifieke fiscale vragen hebt over donaties of sponsoring aan ons goede doel, kun je contact opnemen met onze belastingsadviseurs (al sinds 2003 trouwe sponsors van Stichting Wees Kind!):

Van Heugten & Dekker Belastingadviseurs BV (VHDB)

vraag naar Pieter Groenenboom of Jan van Heugten

Een ljjfrenteschenking (waarvoor geen drempel van je verzamel inkomen geldt) is een manier om je gift aan Stichting Wees Kind volledig fiscaal aftrekbaar te maken. Omdat de mate van aftrek afhankelijk is van je eigen situatie, kun je het beste eerst overleggen met een erkende notaris. De belastingdienst kan uiteraard ook helpen met vragen op fiscaal gebied.