Huidige eetlokalen

eet-en activiteitenlokaal De Grote Tafel

LosPinos

Al sinds 2004 voorziet Stichting Wees Kind in dit eetlokaal maximaal 70 deelnemers dagelijks van een gezonde en voedzame maaltijd in het door ons speciaal daarvoor uitgebreide eetlokaal op het kloosterterrein van de Maria Teresa Camera orde in Huaraz.

In dit eetlokaal kunnen van oudsher naast kinderen ook zieke bejaarden en zwangere moeders terecht, dus het heeft de sfeer van een buurtcentrum. Voor jong en oud zijn er activiteiten te doen en de moeders volgen dankzij crowdfunding een breicursus. Ook worden er workshops georganiseerd (lezen, schrijven, hygiёne) voor de moeders en bieden we alle bezoekers gezondheids- en gebitszorg. Dit eetlokaal heeft een groentetuin, waar de deelnemers het voor hen bestemde voedsel kunnen telen.

 

 

 

 

 

eet-en activiteitenlokaal De Vrolijkheid

Raimondi

Vanaf 2010 deelt Stichting Wees Kind dagelijks zo’n 100 maaltijden uit aan de armste kinderen en jongeren van de Sabio Antonio Raimondi school in Huaraz. Net zoals in eetlokaal De Grote Tafel worden er daarnaast ook activiteiten gedaan en aandacht besteed aan gezondheids- en tandzorg.

In dit eetlokaal hebben we inmiddels ook een groententuin ingericht met de hulp van de schooldirectie en sponsors.

 

 

 

 

 

Voorgaande eetlokalen

eet-en activiteitenlokaal Monterrey

Monterrey

In het klooster in Monterrey zwaait moederoverste Ines de scepter en onder haar leiding krijgen de arme gezinnen in de omgeving de kans om er te komen eten, onderwijs te volgen, een medische behandeling te krijgen en geestelijke steun te krijgen.

In 2005 besloten we ook dit eetlokaal een tijdje te steunen, indertijd mogelijk gemaakt door extra Nederlandse sponsorbijdragen. Per juli 2013 hebben wij door geldgebrek helaas onze hulp aan dit eetokaal moeten stopzetten.

We waren genoodzaakt ons meer gaan richten op die kinderen in de eetlokalen waar de nonnen niet konden helpen. De verwachting was dat de nonnen zelf hun netwerk en hopelijk nieuwe buitenlandse sponsors konden inschakelen om dit eetlokaal toch open te houden. En dat is gelukt! 

Het lokaal is nu, jaren later, nog steeds open door de enorme inzet van de nonnen in Monterrey, waarvoor wij veel respect hebben.

 • In het eetlokaal in Monterrey komen vooral moeders met babies, ouderen en kinderen van de kleuterschool die deze nonnen leiden.
 • Ook zieken die de medische post van de nonnen in Monterrey bezoeken zijn hier welkom
 • Als symbolische vergoeding brengt iedere bezoeker een stuk fruit of ander product van eigen land mee, dat weer wordt verdeeld onder andere arme mensen.
 • Binnen een half uur voeden deze nonnen ruim honderd vrouwen en kinderen, een geweldige prestatie!

Ondanks onze terugtrekking, kijken we met trots terug op ons aandeel in dit geweldige eetlokaal. We hebben er jarenlang, samen met de nonnen daar en onze vrijwilligers die er gingen helpen, voor gezorgd dat honderden kinderen, zwangere moeders, oudjes en zieken er dagelijks een voedzame maaltijd en wat zorg kregen. Dankzij onze sponsors konden de nonnen zich jarenlang meer richten op hun medische post, hun kleuterschooltje voor arme kinderen en al het andere goede werk dat ze in Monterrey doen.

eet-en activiteitenlokaal De Grote Pan, Ichoca

Ichoca

Veel kinderen die naar eetlokaal Los Pinos kwamen moesten daarvoor een uur lopen. Ze kwamen uit het hoger gelegen gehucht Ichoca, waar veel mensen straatarm zijn. De kinderen uit de bergen rondom Ichoca gingen voorheen alleen naar school als ze niet nodig waren op het land EN als er geld genoeg was voor de leermiddelen. Daarom besloot Stichting Wees Kind in 2005 om het simpele eetlokaaltje van de lagere school in Ichoca nieuw leven in te blazen. 

De feestelijke opening was in 2006 en het was een geweldig feest, waar ook enkele Nederlandse teamleden bij aanwezig konden zijn. We noemden het lokaal 'De Grote Pan', naar de enorme pannen die op een houtvuur op de heuvel stonden te pruttelen voordat we er een mooie keuken bouwden. 

 • We zorgden dat de karige voorraad levensmiddelen, zoals rijst en poedermelk die door de overheid was verstrekt, werd aangevuld met meer voedzame artikelen zoals vlees en verse groenten. De kinderen groeiden het 1e jaar al zichtbaar en na 2-3 jaar waren ze nagenoeg allemaal op normaal gewicht.

 • We kochten bestek, servies en pannen en richtten een goede keuken in, met fornuis en spoelbak.
 • We richtten in een oud klaslokaal een vrolijk geschilderd eetlokaal in, met tafeltjes en banken en een grote wasbak met bekers en tandenborstels.
 • We organiseerden tal van activiteiten waar de kinderen aan mee konden doen na de lessen en stelden een activiteitenbegeleidster aan om dit REST-programma uit te voeren.
 • Ook zorgen we ervoor dat deze kinderen zorg kregen, in de vorm van voorlichting, tandzorg en huisbezoeken.
 • We schakelden een psyholoog in om groepstherapie te geven en deze vrijgevochten kinderen meer tolerantie bij te brengen voor elkaar.
 • Om dit lokaal meer zelfredzaam te maken, betrokken we de leraren bij de dagelijkse uitvoering en administratie en leerden we de kokkinnen om zelf inkopen te doen en voedzame menus samen te stellen.
 • We richtten er ook een groententuin in en caviafokkerij, met de afspraak dat de ouders zouden komen helpen om inkomsten te genereren voor dit project.

In de zomer van 2013, na ruim 7 jaar hulp aan deze gemeenschap, hebben we door inkomstengebrek en gebrek aan vrijwilligers de beslissing moeten nemen om eetlokaal De Grote Pan te sluiten. Het gebrek aan ouderparticipatie en gebrek aan steun van de schooldirectie gaf de doorslag in deze moeilijke beslissing. We wilden alleen verder met de lokalen waar er wel echt bereidheid in de gemeenschap was om de kinderen op deze manier te helpen. Ons doel is om hulpbehoevende Peruanen te leren vissen, zogezegd, niet oe ze telkens nieuwe vis toe te werpen en ze daarmee afhankelijk van steun te maken.

We laten uiteraard de armste kinderen uit Ichoca niet in de steek. Degenen die het voedsel het hardst nodig hebben en van wie de moeders bereid zijn om mee te helpen, komen naar ons eetlokaal De Grote Tafel in Los Pinos en zijn daar zichtbaar dankbaar voor.

We zijn trots dat we dankzij onze sponsors in dit kleine bergdorpje hele klassen vol kinderen hebben kunnen helpen en een betere jeugd hebben gegeven. Tijdens het feest van ons 10-jarig bestaan in Huaraz kwam één van de jongeren uit dit eetokaal namens alle kinderen een gedicht voordragen en een toespraak houden om Stichting Wees Kind te bedanken. Dat was prachtig om te zien! Veel van hen gaan nu al naar de middelbare school en sommigen werken al. Dat was hoogst waarschijnlijk niet gebeurd zonder onze tussenkomst, want als zij de lagere school niet hadden volbracht, waren zij genoodzaakt op het land te blijven werken.