De docentenstaking, die in augustus en september in Peru plaatsvond, is ook van invloed geweest op het functioneren van eetlokaal De Vrolijkheid.

Tijdens de staking werden er vrijwel geen lessen gegeven op de Antonio Raimondi school en daardoor kwamen er maar maar heel weinig kinderen en jongeren naar het eetlokaal toe. De reden daarvoor is dat ze vaak te ver weg wonen om alleen voor de lunch heen en weer te kunnen komen van huis. Daarnaast wordt er van veel kinderen verwacht dat als er geen les is, zij hun familie meehelpen in huis, op het land of in de verkoop op straat.

Projectcoördinator Clarita gaf in de periode van de staking bijles wiskunde en communicatie aan de kinderen en jongeren die wel naar het eetlokaal kwamen en de kokkinnen maakten voor de kleine groep lunch klaar.
Zonder duidelijkheid over of er verbeteringen voor de docenten zullen komen, werd half september de staking opgeheven en de lessen hervat. De verloren lessen moeten echter nog dit schooljaar worden ingehaald en om die reden wordt er de rest van het jaar op zaterdagen en feestdagen lesgegeven.

Stichting Wees Kind volgt het belang van de kinderen en heeft het lokale team gevraagd of zij bereid zijn extra te werken op die dagen. Dat zijn ze! We hopen hiermee van harte te bevorderen dat alle kinderen en jongeren alsnog op een goede manier hun schooljaar kunnen afronden.