Door de hevige wateroverlast in maart en de noodtoestand die daardoor uitgeroepen werd door de Peruaanse regering, werden alle scholen uit voorzorg gesloten.

Eind juli vond de gebraden kip verkoop van eetlokaal De Vrolijkheid plaats.

In eetlokaal 'De Vrolijkheid' is men na de schoolvakantie en ondanks de vertraging door de wateroverlast het schooljaar met veel creativiteit begonnen.

Om de deelname van de 100 kinderen aan eetlokaal De Vrolijkheid in goede orde te laten verlopen is er regelmatig een overleg met de ouders nodig. Daarom organiseren we af en toe ouderbijeenkomsten, net zoals dat op scholen gebeurt. 

Projectcoördinator Clarita vertelt:

Voor het tweede jaar op rij was eetlokaal “De Vrolijkheid” uitgenodigd om mee te doen aan de feestelijke activiteiten ter ere van het jubileum van de “Antonio Raimondi” school. Projectcoördinator Clarita vertelt hierover:

Dankzij de donatie van Globetrotting for Good is een moestuin voor eetlokaal De Vrolijkheid eindelijk werkelijkheid geworden en het resultaat van de eerste oogst van de moestuin mag er wezen!

Nederlandse Partners

Overseas Partners

SWK Nieuws