Stichting Wees Kind

Muziek2012

Project:

Kindetehuis Los Pinos

Doelstelling korte termijn:

noodhulp bieden aan 21 kinderen die zijn afgestaan en/of misbruikt of ondervoed waren door hen onderdak, scholing, voedsel, (gezondheids-) zorg en afleiding te bieden

Doelstelling lange termijn: 

de cirkel van armoede doorbreken voor deze kinderen en hun gezinnen een kans op een betere toekomst te geven omdat we de eerste groep van 21 kinderen helpen tot zij op eigen benen kunnen staan. 

Afronding:

om en nabij 2023

Na dit kindertehuis vanaf het prille begin te hebben geholpen, met financiële steun, goederen, vrijwilligers en professioneel advies, zijn wij onze steun aan dit tehuis momenteel aan het afbouwen. De reden is dat we samen met de nonnen sinds 2003 voor de 1e kerngroep van 21 kinderen alles hebben gedaan wat in ons vermogen ligt, maar dat wij dit ons niet onz hele leven kunnen volhouden met ons kleine team van vrijwilligers. Bovendien is voor de meesten van hen ons oorspronkelijke doel inmiddels bereikt.

Er woont nu nog maar 1 meisje van die doelgroep in het tehuis, want haar ouders zijn nog steeds te ziek en te arm om voor haar te kunnen zorgen. Wij hebben een particuliere sponsor bereid gevonden haar opvoeding te bekostigen. Ze is gezond, vrolijk, doet het goed op school en is merkbaar dankbaar voor deze hulp.

Het merendeel van de kinderen die al zijn vertrokken, is inmiddels meerderjarig. Na 5-10 jaar in het tehuis te hebben doorgebracht, zijn de meesten teruggekeerd naar hun families of zelfstandig gaan wonen, iets wat voor meisjes uit arme gezinnen in Peru bijzonder is. Veel van hen hebben met onze financiële hulp een studie kunnen afronden en zijn inmiddels aan het stage lopen of aan het werk. Vier van hen zijn inmiddels moeder en wonen samen met hun vriend of met familie.

Helaas is het thuiswonen niet in alle gevallen een verbetering van hun situatie. Enkele zusjes die oorspronkelijk uit de sloppenwijken van Lima kwamen, maken het momenteel niet zo goed als wij hen toewensen. Zij leven weer in armoede, gaan niet naar school en staan onder invloed van de verkeerde mensen en onverantwoordelijke (of zieke/verslaafde) ouders. Wij doen wat we kunnen om hen bij te staan, maar als zij zelf en hun ouders niet meewerken staan wij machteloos. Zowel de nonnen als onze projectleiders proberen op zijn allerminst contact met deze meiden te houden zodat ze een vangnet hebben in geval van nood.

Wij troosten ons met de gedachte dat ze na hun jeugd in het tehuis te hebben doorgebracht in elk geval een opleiding hebben genoten, geleerd hebben goed van kwaad te onderscheiden, een gezond gestel hebben en mentaal ook veel weerbaarder zijn.

Hoe kun jij helpen?

Begin 2016 hebben we twee van die meisjes, waarvan één inmiddels moeder van een dochtertje, ervan kunnen overtuigen om alsnog hun middelbare school af te maken. Beiden wilden dit zelf graag, omdat ze hebben kunnen ondervinden dat ze zonder diploma nooit voldoende werk zullen vinden. We zoeken nu sponsors om de oudste zus en haar vriend op weg te helpen met lesgeld, schoolmaterialen, vervoerskosten en de basis voor hun kamer in de sloppenwijken, waar ze met hun peuter bij zijn moeder inwonen. Zij hebben ook een micro-krediet ontvangen zodat ze een winkeltje kunnen beginnen vanuit huis, wat goed combineert met hun avondstudies. We zoeken nog mensen die hier ervaring mee hebben en ons wellicht kunnen adviseren. De jongste van de zusjes woont bij de nonnen in het klooster in Lima en voor haar zoeken we een sponsor die kan helpen in de maandelijkse bijdrage voor schoolspullen en algemeen levensonderhoud en de jaarlijkse inkoop van haar schoolmateriaal.