Stichting Wees Kind

Samen hebben we ervoor gezorgd dat tientallen arme kinderen in Peru onderwijs konden genieten.

De 21 kinderen die vanaf het prille begin in het kindertehuis Los Pinos woonden en ook alle tijdelijk bewoners door de jaren heen, hebben van de sponsors van Stichting Wees Kind alle leermiddelen gekregen die ze nodig hadden. Schooluniforms, schriften, boeken, 2e hands computers, nette schoenen, pennen en potloden, tassen, sportkleding, geld voor schoolfestiviteiten... het werd hen allemaal beschikbaar gesteld dankzij de sponsors van Stichting Wees Kind en het harde werk van de nonnen die voor de kinderen zorgden.

Met ons speciale studiefonds, verschaffen we momenteel nog een studiebijlage en algemene begeleiding aan die kinderen die na hun verblijf in het kindertehuis graag wilden studeren.

Studiefonds

In 2007 zijn we een studiefonds gestart om te zorgen dat de kinderen van kindertehuis Los Pinos niet aan hun lot zouden worden overgelaten zodra ze 18 jaar werden en het tehuis moesten verlaten. Een deel van de kinderen heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt en na begeleiding met hun studiekeuze, het zoeken van woonruimte en inschrijving, hebben zij met onze hulp een vakopleiding of universitaire studie gevolgd.

Ze werden vanaf het begin door ons gestimuleerd om een bijbaantje te zoeken, om zelf ook bij te dragen en algemene vaardigheden te leren. Enkelen van hen kwamen zelfs ons team in eetlokaal De Grote Tafel versterken. Die studentes die al zijn afgestudeerd (ofwel werk hebben gevonden en nu zelf hun studies bekostigen), zijn nu in staat hun families te helpen. Zo zorgen we dat die hulpbehoevende kinderen van toen, anderen kunnen helpen en is de cirkel van armoede doorbroken.

We helpen met: 

- lesgelden

- inschrijvingsgelden

- hulp bij huisvesting

- transportkosten

- leermiddelen

- laptops

- uniformen

- verzorgde kleding

- morele steun

- sponsoring van studiereisjes

- medicijnen en brillen

- begeleiding bij formele aangelegenheden

- huisbezoeken

- informele uitjes

 DOEL 4: ZORG