Stichting Wees Kind

Stichting Wees Kind zorgt dat kansarme Peruaanse kinderen weer kínd kunnen zijn. Dit hebben we, dankzij onze hardwerkende teamleden, gulle donateurs en enthousiaste vrijwilligers, door de jaren heen al voor honderden kinderen bereikt.

Hoe het allemaal begon

Stichting Wees Kind is in 2003 opgericht door een kleine club van jonge professionals uit Nederland die zich het lot van een groepje kansarme en verlaten kinderen in Peru aantrok. Samen met een groep nonnen geven we deze kinderen uit Lima en Huaraz de basis waar ieder kind recht op heeft, zodat ze weer kunnen lachen en spelen, gewoon kínd kunnen zijn. Al gauw breidde onze hulp zich uit naar de arme kinderen uit de omgeving van Huaraz die afhankelijk zijn van eetlokalen voor een warme maaltijd op de dagen dat ze naar school gaan.

Inmiddels is zijn die eerste kinderen al tieners/volwassenen en in enkele gevallen zelf ook al ouders Wij zelf zijn nu 'van middelbare leeftijd' en sommige van ons hebben nu zelf ook een gezin, maar met een kernteam van bevlogen mensen in 3 werelddelen, blijven we ons inzetten voor de alleramsten in deze gemeenschap.

Maak hier kennis met het Stichtin Wees Kind team

Wat willen we bereiken?

Stichting Wees Kind stelt zich tot doel de levenssituatie van kansarme kinderen in het Zuid-Amerikaanse land Peru blijvend te verbeteren. Ons lange-termijn doel is dat deze gemeenschap op den duur onafhankelijk wordt van onze steun.

Na eerst jarenlang noodhulp te hebben verleend, vinden we het nu belangrijk om onze projecten in Peru zelfredzaam te maken. De activiteiten van Stichting Wees Kind verschuiven dan ook steeds meer van een initiërende en coördinerende rol naar een ondersteunende en adviserende rol. 

Ook besteden we veel tijd en middelen aan voorlichting en educatie. Het Peruaanse team neemt, na jarenlange coaching door onze Europese teamleden, steeds meer zelf het initiatief en rapporteert wekelijks aan ons terug.

Lees hier meer over de doelstelling van Stichting Wees Kind

Hoe bereiken we dit?

We ontwikkelen en investeren in kleinschalige projecten in en om de steden Huaraz en Lima en werken daarbij nauw samen met de lokale bevolking.

In het begin steunden we een nieuw opgericht kindertehuis in een klooster in Los Pinos, Huaraz, maar al gauw kwam daar de steun aan 2 door de kloosterorde gerunde eetlokalen bij en organiseerden we een vrijwilligersprogramma voor Nederlanders, inclusief Spaanse lessen. Uiteindelijk is onze hulp aan Peru uitgebreid met nog 2 eetlokalen bij basisscholen en huisvesting en een studiebeurs voor de jonge volwassenen die kindertehuis Los Pinos verlaten. 

Wij willen de cirkel van armoede ontbreken en helpen daarom de oorspronkelijke kinderen uit het kindertehuis tot zij zijn afgestudeerd (of al eerder zonder onze financiële hulp een zelfstandig bestaan kunnen leiden). Voor veel studenten is dit al gelukt en zij assisteren ons nu in onze eetlokalen of helpen anderen in de gemeenschap door dat ze een verzorgend beroep hebben gekozen. Met het geld dat zij verdienen kunnen zij nu hun eigen families helpen.

Meer over onze hulp aan kindertehuis Los Pinos en ons studieprogramma

Voor de eetlokalen in Huaraz willen we bereiken dat de ouders en begeleiders zelfredzamer worden door ze te leren hun eigen inkopen te doen, te helpen koken en schoonmaken en ook hun eigen projectadministratie te voeren. We stimuleren de gemeenschap ook om zelf initiatieven te ontplooien, bijvoorbeeld samen hun groenten te telen, handgemaakte spullen te verkopen en aan andere lokale fondsenwerving te doen. 

We hebben twee sterke jonge vrouwen opgeleid als coördinatoren van deze eetlokalen en enkele moeders zijn er aan het werk in de keuken.

Meer over onze eetlokalen

Onze Peruaanse contacten nemen steeds meer zelf het initiatief. Zowel bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten voor en met de kinderen in de eet- en activiteitenlokalen als bij het geven van (medische) zorg. Dit is een prachtig voorbeeld van Empowerment.

Waarom verdient Stichting Wees Kind uw steun?

1. Onze projecten zijn kleinschalig en nog afhankelijk van buitenlandse hulp. Zonder Nederlandse sponsors als u, zouden een paar honderd kinderen een dagelijks gezonde maaltijd moeten missen, geen activiteiten- en studiebegeleiding krijgen en wellicht helemaal niet naar school gaan.

2. Wij werken zelf geheel belangeloos. Bestuur, medewerkers en vrijwilligers zetten zich als vrijwilligers in om het doel van Stichting Wees Kind te bereiken en alleen onze vaste medewerkers in Peru ontvangen een basisinkomen.

3. Sitchting Wees Kind is een transpante organisatie waar niks aan de strijkstok blijft hangen. Stichting Wees Kind is dan ook een erkende ANBI die al haar stukken openbaar maakt. Dit doen we via deze website, nieuwsbrieven, persoonlijk contact met hoofdsponsors en via social media.

Lees hier meer over onze ANBI-status en financiële verantwoording

 

 

 

Nieuwsarchief

Nederlandse Partners

Overseas Partners

SWK Nieuws