Doelstelling

Stichting Wees Kind is een kleinschalige stichting die in 2003 is opgericht door een Nederlandse vriendengroep. 

We staan voor structurele hulp in nauwe samenwerking met de lokale bevolking. Zo zorgen we dat de Nederlandse hulp rechtstreeks naar die Peruaanse kinderen gaat die dit het hardst nodig hebben.

We zijn een Nederlandse stichting, maar inmiddels bestaat ons team vooral uit Peruanen en worden we gesteund door zowel Nederlandse, Australische en Peruaanse sponsors en donateurs. Kloosterzusters en betrokken ouders, die het werkgebied goed kennen, bepalen welke kinderen het eerst worden geholpen en nemen de dagelijkse zorg liefdevol op zich.

Samen zorgen we dat honderden Peruaanse kansarme kinderen weer kínd kunnen zijn.

Actiepunten 2017

Vooruitblik: verwachtingen en ambities 2017

We verwachten in 2017 de volgende concrete doelstellingen te kunnen waarmaken:

1. Zorgen dat ons laatste kind in kindertehuis Los Pinos krijgt wat ze nodig heeft om haar scholing in goede gezondheid te volbrengen. Haar ook voorbereiden op het maken van een studiekeuze.
2. Zorgen dat de studentes die kindertehuis Los Pinos hebben verlaten desgewenst hun studies kunnen voortzetten of afronden door ons Studiefonds op peil te houden en hen ook met raad en daad te begeleiden tijdens hun studies.
3. Zorgen voor gezond voedsel, voorlichting en leuke en leerzame activiteiten in eetlokaal De Vrolijkheid bij de Raimondi school.

Speciale organisatorische aandachtspunten van Stichting Wees Kind voor 2017 zijn:

1. Het verder opleiden en coachen van het Peruaanse team, door onze Nederlandse projectmanager in Lima, die hen per afstand wekelijks begeleidt en de projecten in Huaraz elk kwartaal bezoekt.

2. Het versneld verzelfstandigen van die projecten waarvoor lokaal in Peru ook sponsors en managers gevonden kunnen worden.

3. Het blijven verhogen van de ouderparticipatie door met ouders of verzorgers de voortgang van hun kind te bespreken, hen ook zelf te laten bijdragen (levensmiddelen of kleine betalingen), hen in te roosteren in de keuken en de moestuin van het eetlokaal en hen deel te laten nemen aan lokale fondsenwerving;

4. Het blijven evalueren van andere bezuinigingsmogelijkheden rond alle projecten, o.a. door besparing op materialen en arbeidsuren;

5. Het intensiveren van de samenwerking met andere NGO’s, o.a. vrijwilligersorganisaties, en de lokale fondsenwerving door ons team in Peru;

6. Onze projecten blijven presenteren en onze resultaten blijven terugkoppelen aan onze trouwe sponsors, oud-vrijwilligers en andere geïnteresseerden, via o.a. onze website, nieuwsbrief en social media met als doel extra steun te genereren.