Als wij de kinderen in Peru niet zouden voeden, zouden ze met lege magen hun schooldag doorbrengen. Of erger nog

Toen wij met onze eetlokalen begonnen, waren er maar weinig kinderen die elke dag naar school kwamen. Als de armoede thuis erg schrijnend was, moesten zij hun ouders helpen oogsten op het land of werden zij de straat op gestuurd om te bedelen of pindas te verkopen.

Ons voedselprogramma stimuleert kinderen naar school te komen.

Voeding = Educatie

Zodra de ouders vernamen dat de kinderen op schook te eten zouden krijgen, in ons eetlokaal, konden zij hun kinderen met een gerust hart naar school sturen en zelf op het land werken. Zonder die extra hongerige magen om te voeden en zonder de afleiding van de kinderen, kunnen de ouders meer gedaan krijgen overdag. De kinderen genieten van een voedzame maaltijd en mogen deelnemen aan leuke en educatiebe naschoolse activiteiten waarbij ze even gewoon kind kunnen zijn. Eenmaal thuis moeten zij vaak alsnog helpen met koken, wassen en de dieren hoeden of voeden, maar zij zijn dan in elk geval beter onderlegd en ook beter gevoed. Ze genieten zichtbaar van de aandacht die zij in ons eetlokaal krijgen en doordat ze ook wat over hygiene leren, nemen zij ook nieuwe vaardigheden mee naar huis. Waar voorheen veel kinderen nooit hun tanden poetsten, of slecht hun tanden flosten met hun haar, hebben ze nu ieder een beker met tandenborstel en zijn hun gebitjes ook beter.

In onze eetlokalen bereiken we dus dat de kinderen:

  • gevoed worden en vitamines, vezels en mineralen binnenkrijgen
  • geschoold worden
  • sociale contacten leggen en zorgeloos kunnen spelen
  • op hygiene letten
  • weer kunnen glimlachen

Als jij wilt helpen om dit voedselprogramma te steunen, maak dan een bedrag over op de rekening van Stichting Wees Kind. Alle kleine beetjes helpen en jouw hulp is hard nodig.