Door arme kinderen in Peru een voedzame maaltijd te geven, zorgen we dat ze groeien. Maar onze hulp gaat veel verder dan dat...

Sinds 2003 hebben wij zorggedragen voor een groep van 21 kinderen die in tehuis Los Pinos werden opgevangen. Een groep kloosterzusters nam de dagelijkse zorg op zich en wij hebben vanaf het begin de nonnen financieel gesteund met de tandzorg en medische zorg voor de kinderen. We vonden sponsors als ze brillen of wrattenbehandelingen nodig hadden en zorgden dat er tandpasta, tandenborstels en andere toiletartikelen verstrekt werden. Ook huurden we een lokale psychologe in die de kinderen die getraumatiseerd waren geraakt in hun jeugd, of anderszijds psychische problemen hadden, hielp met hun mentale gezondheid.

In de eetlokalen die we in de jaren daarop zijn gaan steunen, hebben we ons ook toegelegd op algemene gezondheidszorg door de kinderen te leren tanden poetsen, handen te wassen en haren te kammen. Ook gaven we ze gezichtscrème voor hun huidproblemen en zorgen we dat ze lichamelijke oefening en groepstherapie kregen door naschoolse activeiten met ze te doen.

Sinds een aantal jaren hebben we, dankzij gulle Nederlandse sponsors, de beschikking over een mobiele tandartsstoel, zodat de tandartsen alle middelen hebben die ze nodig hebben. Ook maakten we het mogelijk dat Peruaanse tandartsen bijgestaan door tandartsen van het Rode Kruis uit Duitsland of andere vrijwillige tandartsen uit Nederland regelmatig langs kwamen om de kinderen te behandelen.

Stichting Wees Kind biedt in Peru momenteel nog:

  • Voeding
  • Tandzorg
  • Voorlichting over hygiëne