Hits: 1021

Eind mei vond de jaarlijkse gebraden kipverkoop plaats in eetlokaal De Vrolijkheid.

Deze lokale fondsenwervingsactiviteit wordt door het lokale Stichting Wees Kind team georganiseerd en met de ouders van de deelnemers samen uitgevoerd.

Op de vrijdag voordat de gebraden kipverkoop plaatsvond, werd er na de activiteiten in het eetlokaal tot laat doorgewerkt. Deelnemers van het eetlokaal en ouders hielpen het Stichting Wees Kind team mee met alle voorbereidingen, die vooral bestaan uit het bereiden van de kip.

Ondanks alle goede voorbereidingen, gaat er op zo’n dag altijd wel iets mis dat niet te vermijden of te organiseren valt. Het team dacht op alles voor bereid te zijn en had de kip naar twee verschillende ovens gebracht (die huur je af bij een bakker of restaurant waar men grote ovens heeft). Helaas was één van de twee ovens veel te laat klaar en moesten veel van de kopers erg lang op hun portie kip wachten.

Toch was het evenement geslaagd. Er was goede participatie van de ouders en een goede opkomst. De opbrengst van lokale fondsenwervingsacties komen altijd ten goede aan extra kosten of activiteiten van het project zelf.

Complimenten aan het team van eetlokaal De Vrolijkheid en op naar het volgende evenement maar dan met gebruik van een andere oven!