Hanny Visser al acht jaar vrijwilligster!

 Het team van Stichting Wees Kind in Nederland is in de jaren sterk in aantal verminderd. Hanny Visser echter maakt nog altijd deel uit van het Nederlandse team.

Zij was in 2009 voor twee maanden in Huaraz om deel te nemen aan het vrijwilligersprogramma. Bij terugkomst in Nederland wilde Hanny graag actief blijven en om die rede vertaald zij al die tijd al maandelijks de verslagen van het kindertehuis Los Pinos.

Op de foto zien jullie Hanny in eetlokaal De Grote Tafel samen met mede vrijwilligster Marit. 

Hartelijk bedankt voor jouw hulp Hanny!