De Sabio Antonio Raimondi school had goed nagedacht over hoe Stichting Wees Kind te kunnen bedanken voor alle hulp die de kinderen van de school door eetlokaal De Vrolijkheid ontvangen.

 Ze hadden daarom een speciale bijeenkomst georganiseerd met de middelbare- scholieren en docenten van de school.

Anja, Tessa, Sabine en Clarita werden in deze bijeenkomst verrast met een oorkonde die zij hadden aangevraagd bij het regionale instituut van het onderwijs, om hen te bedanken voor al het werk dat zij deden voor eetlokaal De Vrolijkheid.

De regionale onderscheiding werd opgedragen aan het hele Stichting Wees Kind.